1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 33, Έτος 18ον, Αριθ. φύλλου 33, 11 Μαΐου 1929
  5. Εβδομαδιαία Σατυρική Εφημερίς
  6. 11 Μαίου 1929
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες