1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 189, Έτος 22ον, Αριθ. φύλλου 189, 14 Αυγούστου 1933
  5. Εβδομαδιαία Σατυρική Εφημερίς
  6. 14 Αυγούστου 1933
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες