1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 295, Έτος 26ον, Αριθ. φύλλου 295, 14 Νοεμβρίου 1936
  5. Κοινωνική & Σατυρική εφημερίς
  6. 14 Νοεμβρίου 1936
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες