1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 244, Έτος 24ον, Αριθ. φύλλου 244, 18 Μαΐου 1935
  5. Εβδομαδιαία Σατυρική Εφημερίς
  6. 18 Μαίου 1935
  7. 6 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες