1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 388, Έτος 30ον, Αριθ. φύλλου 388, 5 Ιουνίου 1939
  5. Κοινωνική & Σατυρική εφημερίς
  6. 05 Ιουνίου 1939
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες