1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 304, Έτος 27ον, Αριθ. φύλλου 304, 20 Φεβρουαρίου 1937
  5. Κοινωνική & Σατυρική εφημερίς
  6. 20 Φεβρουαρίου 1937
  7. 6 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες