1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 296, Έτος 26ον, Αριθ. φύλλου 296, 28 Νοεμβρίου 1936
  5. Κοινωνική & Σατυρική εφημερίς
  6. 28 Νοεμβρίου 1936
  7. 6 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες