1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 237Π, 9 Μαρτίου 1935
  5. Εβδομαδιαία Σατυρική Εφημερίς
  6. 09 Μαρτίου 1935
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες