1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 79, Έτος 19ον, Αριθ. φύλλου 79, 27 Απριλίου 1930
  5. Εβδομαδιαία Σατυρική Εφημερίς
  6. 27 Απρίλίου 1930
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες