1. εφημερίδα
 2. Τοπικός τύπος Εύβοιας
 3. Ελληνικά
 4. Σέρρελης, Ιωάννης Δ.
 5. Σέρρελης, Ιωάννης Δ.
 6. Δύο φορές τον μήνα
 7. Κάρυστος
 8. 1929
 9. Έτος 9ον, Αριθ. 203 (28 Φεβρουαρίου 1938) - Έτος 26ον, Αριθ. φύλλου 590 (30 Μαΐου 1958)
 10. Τοπικές εφημερίδες
  • Δύο φορές τον μήνα
 11. Δακτυλογραφημένη
  • "Εφημερίς τοπική 15θήμερος εκδιδομένη εν Καρύστω" με ιδιοκτήτη - διευθυντή τον Ιωάννη Σέρρελη.