1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 357, Περίοδος Β', Έτος 16, Αριθ. Φύλλου 356 [357], 29 Μαΐου 1948, Λάθος αριθμός φύλλου. Το σωστό είναι 357
  5. Εθνικιστικόν Όργανον των Απανταχού Καρυστίων 15θήμερον
  6. 29 Μαίου 1948
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες