1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 382, Περίοδος Β', Έτος 17, Αριθ. Φύλλου 382, 14 Αυγούστου 1949
  5. Εθνικιστικόν Όργανον των Απανταχού Καρυστίων 15θήμερον
  6. 14 Αυγούστου 1949
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες