1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 375, Περίοδος Β', Έτος 17, Αριθ. Φύλλου 375, 16 Απριλίου 1949
  5. Εθνικιστικόν Όργανον των Απανταχού Καρυστίων 15θήμερον
  6. 16 Απρίλίου 1949
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες