1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 475, Έτος 22, Αριθ. Φύλλου 475, 18 Φεβρουαρίου 1954
  5. Ανεξάρτητος Τοπική εφημερίς Εθνικών αρχών 15θήμερος
  6. 18 Φεβρουαρίου 1954
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες