1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 545, Έτος 25, Αριθ. Φύλλου 545, 8 Σεπτεμβρίου 1957
  5. Δεκαπενθήμερος Ανεξάρτητος Τοπική Εφημερίς Εθνικών Αρχών
  6. 08 Σεπτεμβρίου 1957
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες