1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 354, Περίοδος Β', Έτος 16, Αριθ. Φύλλου 354, 3 Απριλίου 1948
  5. Εθνικιστικόν Όργανον των Απανταχού Καρυστίων 15θήμερον
  6. 03 Απρίλίου 1948
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες