1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 381, Περίοδος Β', Έτος 17, Αριθ. Φύλλου 381, 30 Ιουλίου 1949
  5. Εθνικιστικόν Όργανον των Απανταχού Καρυστίων 15θήμερον
  6. 30 Ιουλίου 1949
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες