1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 322, Περίοδος Β', Έτος 14, Αριθ. Φύλλου 322, 11 Αυγούστου 1946
  5. Εθνικιστικόν Όργανον των Απανταχού Καρυστίων 15θήμερον
  6. 11 Αυγούστου 1946
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες