1. Πρόσωπο
  2. Σέρελης, Ιωάννης Δ.
  3. Άνδρας
  4. Έλληνας
  5. Εκδότης
  6. Ελληνικά