1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 397, Περίοδος Β', Έτος 18, Αριθ. Φύλλου 397, 25 Μαΐου 1950
  5. Εθνικιστικόν Όργανον των Απανταχού Καρυστίων 15θήμερον
  6. 25 Μαίου 1950
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες