1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 299, Περίοδος Β', Έτος 13, Αριθ. Φύλλου 299, 15 Αυγούστου 1945
  5. Εθνικιστικόν Όργανον των Απανταχού Καρυστίων 15θήμερον
  6. 15 Αυγούστου 1945
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες