1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 438Β, Περίοδος Β', Έτος 20, Αριθ. Φύλλου 438, 30 Απριλίου 1952, Υπάρχει φύλλο με ίδιο αριθμό και διαφορετική ημερομηνία
  5. Ανεξάρτητος Τοπική εφημερίς Εθνικών αρχών 15θήμερος
  6. 30 Απρίλίου 1952
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες