1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 527, Έτος 24, Αριθ. Φύλλου 527, 3 Νοεμβρίου 1956
  5. Δεκαπενθήμερος Ανεξάρτητος Τοπική Εφημερίς Εθνικών Αρχών
  6. 03 Νοεμβρίου 1956
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες