1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 403, Περίοδος Β', Έτος 18, Αριθ. Φύλλου 403, 30 Αυγούστου 1950
  5. Εθνικιστικόν Όργανον των Απανταχού Καρυστίων 15θήμερον
  6. 30 Αυγούστου 1950
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες