1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 531, Έτος 25, Αριθ. Φύλλου 531, 4 Ιανουαρίου 1957
  5. Δεκαπενθήμερος Ανεξάρτητος Τοπική Εφημερίς Εθνικών Αρχών
  6. 04 Ιανουαρίου 1957
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες