1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 316, Περίοδος Β', Έτος 14, Αριθ. Φύλλου 316, 7 Μαΐου 1946
  5. Εθνικιστικόν Όργανον των Απανταχού Καρυστίων 15θήμερον
  6. 07 Μαίου 1946
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες