1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 455, Έτος 21, Αριθ. Φύλλου 455, 2[6] Φεβρουαρίου 1953, Κακή φωτογράφιση κυρίως της πρώτης σελίδας
  5. Ανεξάρτητος Τοπική εφημερίς Εθνικών αρχών 15θήμερος
  6. Φεβρουάριος 1953
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες