1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 337, Περίοδος Β', Έτος 15, Αριθ. Φύλλου 337, 27 Απριλίου 1947
  5. Εθνικιστικόν Όργανον των Απανταχού Καρυστίων 15θήμερον
  6. 27 Απρίλίου 1947
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες