1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 380, Περίοδος Β', Έτος 17, Αριθ. Φύλλου 380, 15 Ιουλίου 1949
  5. Εθνικιστικόν Όργανον των Απανταχού Καρυστίων 15θήμερον
  6. 15 Ιουλίου 1949
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες