1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 392, Περίοδος Β', Έτος 17, Αριθ. Φύλλου 392, 28 Φεβρουαρίου 1950
  5. Εθνικιστικόν Όργανον των Απανταχού Καρυστίων 15θήμερον
  6. 28 Φεβρουαρίου 1950
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες