1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 343, Περίοδος Β', Έτος 15, Αριθ. Φύλλου 343, 9 Αυγούστου 1947
  5. Εθνικιστικόν Όργανον των Απανταχού Καρυστίων 15θήμερον
  6. 09 Αυγούστου 1947
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες