1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 513, Έτος 24, Αριθ. Φύλλου 513, 4 Φεβρουαρίου 1956
  5. Ανεξάρτητος Τοπική εφημερίς Εθνικών αρχών 15θήμερος
  6. 04 Φεβρουαρίου 1956
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες