1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 315, Περίοδος Β', Έτος 14, Αριθ. Φύλλου 315, 22 Απριλίου 1946
  5. Εθνικιστικόν Όργανον των Απανταχού Καρυστίων 15θήμερον
  6. 22 Απρίλίου 1946
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες