1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 319, Περίοδος Β', Έτος 14, Αριθ. Φύλλου 319, 27 Ιουνίου 1946
  5. Εθνικιστικόν Όργανον των Απανταχού Καρυστίων 15θήμερον
  6. 27 Ιουνίου 1946
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες