1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 296, Περίοδος Β', Έτος 13, Αριθ. Φύλλου 296, 30 Ιουνίου 1945
  5. Εθνικιστικόν Όργανον των Απανταχού Καρυστίων 15θήμερον
  6. 30 Ιουνίου 1945
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες