1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Καρυστινή
  4. 520, Έτος 24, Αριθ. Φύλλου 520, 18 Ιουνίου 1956
  5. Δεκαπενθήμερος Ανεξάρτητος Τοπική Εφημερίς Εθνικών Αρχών
  6. 18 Ιουνίου 1956
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες