1. εφημερίδα
 2. Τοπικός τύπος Εύβοιας
 3. Ελληνικά
 4. Γλυκού-Ξυπολιά, Βούλα
 5. Γλυκού-Ξυπολιά, Βούλα
 6. Δύο φορές τον μήνα [Κάποιες φορές κυκλοφορούσε ανά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα]
 7. Χαλκίδα
 8. 12 Αυγούστου 1952
 9. Έτος Αον, Αριθ. Φύλ. 1 (12 Αυγούστου 1952) -
 10. Έτος Αον, Αριθ. Φύλ. 1 (12 Αυγούστου 1952) - Έτος Ζ', Αριθ. Φύλλου 121 (3 Δεκεμβρίου 1959)
 11. Τοπικές εφημερίδες
  • Δύο φορές τον μήνα [Κάποιες φορές κυκλοφορούσε ανά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα]
 12. Δακτυλογραφημένη
  • "Δεκαπενθήμερος λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς" με ιδιοκτήτρια και διευθύντρια της Βούλα Γλυκού-Ξυπολιά.