1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 101, Έτος ΣΤ', Αριθ. Φύλ. 101, 26 Νοεμβρίου 1958
  5. Λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 26 Νοεμβρίου 1958
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες