1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 45, Έτος Γον, Αριθ. Φύλ. 45, 4 Δεκεμβρίου 1954
  5. Λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 04 Δεκεμβρίου 1954
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες