1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 110, Έτος ΣΤ', Αριθ. Φύλ. 110, 25 Μαΐου 1959
  5. Λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 25 Μαίου 1959
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες