1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 97, Έτος ΣΤ', Αριθ. Φύλ. 97, 4 Σεπτεμβρίου 1958
  5. Λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 04 Σεπτεμβρίου 1958
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες