1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 23, Έτος Βον, Αριθ. Φύλ. 23, 12 Αυγούστου 1953
  5. Λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 12 Αυγούστου 1953
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες