1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 54, Έτος Γον, Αριθ. Φύλ. 54, 27 Ιουνίου 1955
  5. Λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. Τετρασέλιδος
  7. 27 Ιουνίου 1955
  8. 4 σελίδες
  9. Τοπικές εφημερίδες