1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 79, Έτος Εον, Αριθ. Φύλ. 79, 8 Μαρτίου 1957
  5. Λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 08 Μαρτίου 1957
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες