1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 6, Έτος Αον, Αριθ. Φύλ. 6, 24 Νοεμβρίου 1952
  5. Λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 24 Νοεμβρίου 1952
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες