1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 80, Έτος Εον, Αριθ. φύλλου. 80, 12 Απριλίου 1957
  5. Λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 12 Απρίλίου 1957
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες