1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 31, Έτος Βον, Αριθ. Φύλ. 31, 17 Δεκεμβρίου 1953
  5. Λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 17 Δεκεμβρίου 1953
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες