1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 52, Έτος Γον, Αριθ. Φύλ. 52, 12 Μαΐου 1955
  5. Λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 12 Μαίου 1955
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες