1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 11, Έτος Αον, Αριθ. Φύλ. 11, 23 Φεβρουαρίου 1953
  5. Λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 23 Φεβρουαρίου 1953
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες