1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πνοή της Ελληνίδος
  4. 4, Έτος Αον, Αριθ. Φύλ. 4, 10 Οκτωβρίου 1952
  5. Δεκαπενθήμερος λογοτεχνική και κοινωνική εφημερίς
  6. 10 Οκτωβρίου 1952
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες